పెళ్లి అయిన రమ్య 11

telugu sex stories ఆ రోజు భోజనాలు అయిపోయాన తరువాత మిగిలన పనులు అన్ని చేసేసి మంగ ఇంటికి వెళ్లిపోయింది... నేను వంట గదిలో గిన్నెలు అవి సదురుతుండగా వెనక నుంచి ఎవరో వచ్చి పట్టేసుకున్నారు... తిర చుస్తే బావగారు... నేను ఏంటి ఇది అని వరించే లోపే ఆయన చెయ్య నా చీరలోకి తరువాత లంగా లోకి వెళ్లిపోయింది... ఆయన ఇంట్లోనే వున్నారు కదా బావగారు ఏంటిది మీరు... ఇంట్లో వుంటే???.... ఆయన చూస్తే అప్పుడు వుంటది నాకు... చూసిన తరువాత అలోచిడం లే కానీ ముద్దర నా పని చూడు బుజ్జి అన్నారు ప్రేమ గా.....

ఇంతక ముందు ఎప్పుడు ఇలా పిలవ లేదు... నేను కూడా ప్రేమగా.. ఏంటి మీ పని కన్నా అనగానే ... లంగా లో వున్నా ఆయన చెయ్య ఇంకా మెత్తగా వత్తడం మొదలు పెట్టారు... ఏ నా పని ఏంటో నీకు తెలిద... మీరు చెప్పకుండా నాకు ఎలా తెలుసుంది అండి... అయితే నా పని ఏంటో నీకు తెలిదు అన్నమాట అని ఆయన రెండు వేళ్ళు నా పువ్వు లోకి కసక్ మని నెట్టారు... బావగారు నా వెనకాలే నిలబడి వుండడం తో నేను ఆయన మీద వాలిపోయాను...బావగారు ఆయన బుగ్గ తో నా బుగ్గని రాస్తూ... ఉదయం మీ ఆయన వచ్చాడని నన్ను తొందర పెట్టేసవు.. దాని తరువాత మళ్ళి నాకు నువ్వు దొరకలేదు... ఇప్పుడు ఇలా అడుగుతుంటే బెట్టు చేస్తున్నావు... ఏంటి నేను తొందర పెట్టేసాన...

అని సాగదీసి... పోనీ తొందర పెట్టిన తొరగా వుదిలింద ఇది అని... నా పిర్రాలకి గట్టిగ తగులుతున్న ఆయన దండం మీద ఒక్కటి వేసాను... ఏ వదలలేదా సాఫీగా చెయ్యవలిసిన పని పాపం తొరగా ముగించేసింది అన్నారు... పాపం మంచి పనే చేసింది అని ఆయన దండాన్ని చిన్నగా గిల్లను.. అంతే ఆయన నన్ను ఒక్కసారిగా ఆయన వైపికి తిప్పుకుని నా చీర కొంగు నా మీద నుంచి తప్పించి నా మీద దడి చేయడం మొదలు పెట్టాను... కొంపలు అంటుకుని పోయాల వున్నై అని నాకు అర్ధం అవ్వి... ఇక్కడే కుంపడి పెట్టేసిలా వున్నారని నేను బావగారిని ఆపడానికి చాల ప్రయత్నించి success అవ్వను... బావగారిని ఆపి ఏంటి మీరు చేసే పని ఇది వంట గది అన్నాను

కొంచం కోపం తో కూడిన గొంతుతో... ఇది వంటగది అని నాకు తెలిద.. నేను చేసే పని నీకు తెలిద... ఇక్కడ ఈ పని చేయ్యోచో లేదు మనకి తెలిద... అయిన పని అవ్వడం ముక్యం కానీ ప్లేస్ తో పని ఏముంది బుజ్జి అని మళ్ళి దగ్గరికి తీసుకున్నారు... ఇక్కడ పని అవ్వనివండి బావగారు ముందు అన్నాను... నా తల ఆయన గుండాల మీదే వుంచి... బావగారు తల మీద చెయ్య వేసి నిమురుతూ... ఇక్కడ పని అయిపోయాన వెంటనే గదికి వచేయ్ మరి మన పని మొదలు పెడదాం అన్నారు... ఇందాక బోజనాలు అవ్విన తరువాత మీ తమ్ముడు కూడా ఇదే మాట చెప్పాడు తొరగా వచేయ్ మని అన్నాను.... బావగారు కొంచం నిరస పడి పోయారు... మరి ఎలా అయితే అన్నారు...

నేను ఏమి మాట్లాడ లేదు... అయితే ఈ రోజు కుదరద అని అడిగారు... నేను ఏమి మాట్లాడ కుండ బావగారిని ఇంకా గట్టిగ పట్టేసుకున్న.... పోనీ రవి గాడు పడుకున్న తరువాత రా పోనీ అన్నారు... మూడు రోజుల తరువాత ఇంటికి వచ్చారు ఎప్పుడు నన్ను వదులుతారో తెలిదు కదా అన్నాను... లేట్ అయిన పర్వాలేదు నేను వెయిట్ చేస్తాను అన్నారు... బావగారికి ఒక ముద్దు ఇచ్చి మీరు వెళ్లి పడుకోండి నేను కుదిరితే వస్తాను అని చెప్పి పంపాను... బావగారు చాల బరంగా అక్కడ నుంచి కదిలారు......

నేను కింద పనులు ముగించుకుని మా గదిలోకి వెళ్ళిపోయాను... నేను వెళ్ళే సరికే ఆయన పడుకుని వున్నారు... నేను వెళ్ళి పక్కన పడుకున్న... అనవసరంగా ఇక్కడికి వచ్చాను బావగారిదగ్గారికి వెళ్ళిపోయాన సరిపోయాది... పాపం ఆయన చాల భాద పడ్డారు అని అనుకుంటూ కళ్ళు మూసుకున్న ఇంత లో ఆయన నా నడుం చుట్టూ చేతులు వేసి చుట్టేసారు.. ఏంటి మీరు ఇంకా పడుకోలేదా అన్నాను... మూడు రోజు అయిపోయింది బాగారం నిన్ను వదిలి.....మద్యానం కూడా మనకి కుదరలేదు... మరి ఎలా పడుకుంటాను అనుకున్నావు అన్నారు.......... వదిలేసి వెళ్ళినప్పుడు లేదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ప్రేమ పొంగిపోతుంది... అదేంటి బంగారం నీకు తెలుసు కదా నేను ఎందుకు వదిలేసి వెళ్ళవలిసి వచ్చిందో అన్నారు... నాకు తెలుసులే బంగారం అని వాటేసుకున్న... ఇంకా ఆయన ఒక్క క్షణం కూడా లేట్ చెయ్యకుండా నా బట్టలు వలిచేసి నన్ను నగ్నం గా చేసేసారు.... నా తోడలు విడదీసి ఆయన దండం దింపెసరు..

ఏంటి ఈ రోజు ఇంత తొందర అని అడిగితే.... ఈ రోజు నైట్ మొత్తం నిన్ను పడుకోనివ్వను అంటూ గట్టిగ పోటు వేస్తునారు.... ఈ మూడు రోజులు బావగారి దండం తో నలిగినా నా పూ... ఈ రోజు ఆయన అంగం పెట్టేసరికి నాకు తేడ తెలిసి పోతుంది... మరి ఆయనకీ ఎలా వుందో అనుకుంటూ నేను కూడా ఆయనకీ ఎదురు వత్తులు ఇస్తున్న...ఆయన చాల బలం గా దింపుతున్నారు నేను ఆయనకీ సహకరిస్తూనే ఏంటి ఈ రోజు ఈయన ఇంతలా రేచిపోతున్నారు అనుకున్న... బావగారు ఊపిన ఉపిడికి అలవాటు పడిపోయింది ఏమో మంచం... ఈయన ఉపినాప్పుడు ఎప్పుడు సౌండ్ చెయ్యని మంచం కూడా కిర్రు.. కిర్రు మంటూ సౌండ్ చేస్తుంది... ఏంటి ఈ రోజు ఇంతలా రేచిపోతున్నారు మంచం కూడా సౌండ్ వచేస్తుంది... పక్కన బాబు వున్నా సంగతి మర్చిపోయార అన్నాను...

మూడు రోజులా తాపం ప్రియ ఇలానే వుంటది మరి... అన్నారు... ఆయన ఒక్క క్షణం ఆగి నా కాల్లు ఇంకా దూరం జరిపి.. ఆయన మోకాళ్ళు మీద కుర్చుని.. మళ్ళి ఎంటర్ అవ్వడానికి పోసిషన్ తీసుకుని ఒక్కసారిగా బలం గా దింపారు.... ఈ మధ్య ఈ పోటులు నాకు బాగా అలవాటు అయిపోయాయి... నాకు సమ్మగా వున్నై...ఆయన అసలు ఆగకుండా ఒక పక్క నా సోల్లులు నోకేస్తూ... ఇంకో చేత్తో నా పిర్రను నోకేస్తూ బలంగా దింపుతున్నారు... ఆయన పిల్లోడు లేచిపోతడు అని ఏమి కంగారు పడటం లేదు ఈ రోజు ఎందుకో... నిన్న ఇదే టైం ఇదే మంచం పై బావగారు నన్ను కుమ్మడం గుర్తుకు వచ్చి... నాకు ఇంకా వేడి ఎక్కువ అయిపొయ్ నేను ఇంకా రేచిపోయాను...

ఆయన అలానే దింపి దింపి కర్చేసుకుని నా మీద వాలిపోయారు....దాని తరువాత ఇంకో రెండు రౌండ్ లు వేసి పడుకున్నారు.... మూడో రౌండ్ వేసి పడుకునేటప్పుడు నేను అడిగాను... ఏంటి నైట్ అంత పడుకోనివ్వను అన్నారు అప్పుడే దుప్పడి కపెస్తునారు అన్నాను కొంటిగా... రేపు బైటకి వెళ్ళాలి కదా బంగారం అని ఒక ముద్దు పెట్టి పడుకున్నారు... నేను సరే అని చెప్పి పడుకున్నా.... పడుకుని కళ్ళు మూసుకుంటే బావగారు గుర్తుకు వచ్చారు... పాపం నేను ఏమి చెయ్యను.. నేను వెళ్ళిన తరువాత ఆయన లేస్తే అని అలోచించి... వెళ్దామా వద్ద అని అని అనుకున్తున్న.... ఆయనని చూసా పడుకుని అరగంట అవ్వింది గురకపెట్టి పడుకున్నారు... సరే అని నేను లేచి మంచం దిగాను....

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi