నా ముగ్గురు పెళ్లాలు 5

By | May 7, 2018
0

telugu sex stories సోఫాలో కూర్చొని ఇల్లంతా కలయ చూశాపెద్ద హాల్నీట్ గా సర్ది ఉంది.. ఎక్కడవి అక్కడ పెట్టి ఉన్నైమా అత్త నీట్*నెస్ కి చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది అనుకుంట. ఎక్కడ మచ్చుకయిన మురికి లేదు. గోడల మీద వాల్ పెయింటింగ్స్ అందంగా ఉన్నై. వాటిల్లో కొన్ని రవివర్మ గీచిన పెయింటింగ్స్. ఎంతో అందమయిన ఆడవాళ్ళుఅద్భుతమయిన సౌందర్యంతో ఉన్నారు. న్యాచురల్ బ్యూటీస్. హాల్ ని కనెక్ట్ చేస్తూమూడు రూములు ఉన్నైహాల్ కి అటు చివర కిచెన్దాని పక్కనే ఒక రూమ్ఆ రూమ్ కి ఎదురుగా అంటే నేను కూర్చున్న సోఫా వెనుక ఇంకో రూమ్ ఉందిఆది సాధారణంగా బయటకు కనిపించదు. సోఫాలో కూర్చొని పేపర్ తిరగ వేస్తున్నఇంతలో అత్త రానే వచ్చింది.
పొద్దున లాగా చీరలో లేదుపల్చని స్యాటిన్ నైటీ వెస్కున్డిఆది కాస్త వంటికి అతుక్కు పోయిందిఇంకా అత్తయ్య అందాలు ఓహ్వర్ణ రంజితాలు. అసలే తెల్లగా ఉంటుందిఆపయిన ఫుల్ గా మేంటేయినన్స్ చేస్తుందేమోమీస మీస లాడి పోతుంది. ఆమె నడిచి వస్తుంటేఎద ఎత్తులు కొంచంగా ఎగిరి పడుతున్నైబాగా కండ పట్టి ఉన్నైఆడ వాళ్ళు వయసు పెరిగే కొద్ది అందం పెరుగుతుంది అంటారుఅందుకే మనకు కాలెజ్ పొరిలకన్నా ఆంటీలే ఎక్కువగా నచ్చుతారు. ఆడ వాళ్ళకు అసలే బ్యూటీ కాన్షియస్ ఎక్కువవయసు ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దివాళ్ళ టెన్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది,అందుకే కొంచం ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీస్కుంటారుఇంకా అత్త విషయానికి వస్తేఅబ్బా ఎమున్నై ఆ సల్లుపెద్ద పెద్ద కొబ్బరి బొండాల్లాగాచూస్తుంటేనే పిచ్చెక్కి పోతుంది. లోపల బ్రా వేస్కుందేమోస్యాటిన్ నైటీ తన బ్రా లైనింగ్ ని కవర్ చెయ్యలేక పోతుంది… 
ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావ్?” అంటూ నవ్వుతూ నా దగ్గర వచ్చి కూర్చుంది. నా ఊహ లోకం లోంచి ఒక్కసారిగాఎవరో కిందకు తోసేసినట్లు ఫీల్ అయ్యాకొంచెం తమాయిన్చుకుని ఈ లోకంలో పడ్డ.
ఎం లేదత్తానిన్ను చూస్తుంటేఇంకా చూడ బుధ్ధేస్తుంది. ఏన్నెళ్ళో అయ్యింది కదా.” నాకు వచ్చిన ఆలోచనలకు నేను లో లోపలే సిగ్గు పడ్డ. 
నువ్వు అసలు వచ్చిన పనేన్టిఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఏమిటిసిగ్గు పడాలి నువ్వు” అంటూ నా అంతరత్మా తిట్టి పోసింది.
ఇంట్లో ఎవరు లేరా అత్తస్నేహ ఇంకా అను ఎక్కడకు వెళ్లారు?”
అను కాలేజ్ కి వెళ్ళిందివచ్చే టైమ్ అయింది. స్నేహ షాపింగ్ కి వెళ్ళిందిఇంట్లో కి వస్తువులు అవి తేవడానికి.
ఓ అవునామరి చన్టి గాడు ఎం చేస్తున్నాడు?”
వాడు నిద్ర పోతున్నాడు కానీఇంతకీ నీ సంగతులు ఏమీ చెప్పలేదు నాకుఇన్నాళ్లు ఎక్కడ ఉన్నావుఏమీ చేశావ్నువ్వు చదువుకోవటానికి డబ్బులు ఎలా వచ్చాయి… అన్ని విషయాలు వివరంగా చెప్పు
నువ్వు చేర్పించిన అనాధశరణాలయం లో వార్డన్ ఒక పశువు. వాడు కొట్టే దెబ్బలకుఎవ్వరూ తాళలెరుచాలా మంది పారి పోతూ ఉండేవారుఅలా పిల్లల్ని పంపించి వేసిప్రభుత్వ డబ్బు కాజేసే వాడు. నన్ను ఒక సారి కొట్టాడు తీవ్రంగా,నాకు జ్వరం కూడా వచింది

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *