పెళ్లి అయిన రమ్య 3

By | September 25, 2017
0

telugu sex stories ఆ రోజు నైట్ అందరి భోజనాలు అయిన తరువాత నేను అన్ని సదురుతూ వుండగా మంగ చాల హడవిడిగా వుంది నాకు దాని హడావిడి ఏంటో అర్ధం అయింది.. ఆ రోజు.. రోజు కంటే తొరగా వేల్లిపోవాడని తయారైపోయంది అది తొందరగా పనులు ముగించుకుని వెళ్తన్నాను అమ్మ అని చెపింది నేను ఇది ఏమి చెప్తది అని అప్పుడే వేల్లిపోతునావు ఎంటే అన్నాను.. అది పనులు ఐపొనయ్ అమ్మ పైగా ఇంట్లో నా కూతురు వకర్తే వుంది అమ్మ అంది నేను మరి నీ కొడుకు ఎక్కడి వేళ్ళాడే అని అడిగాను…

వాడి మా అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి అక్కడే పడుకుంది పోయాడు అమ్మ అంది…. నేను దాని భాద అర్ధం చేసుకుని సరే వెళ్ళు అయితే అని చెప్పి ఉదయం తొరగా వచేయ్ అని చెప్పి పంపాను. అది సరే అమ్మ అని చెప్పి వెళ్లిపోయింది. నేను ఇంకా 10 నిమషాల్లో మెడ మీదకి వెళ్ళాను పడుకోవడానికి అప్పుడికే మా శ్రీవారు గురక పెట్టి పడుకున్నారు నేను వెళ్లి పక్కన పడుకున్నాను. ఇంతలో నాకు మంగ గుర్తోచింది అది శ్రీను గడు అప్పుడే షో మొదలెట్టేసి వుంటారు అనుకున్నాను.. టైం చుస్తే 9:30 అవినది ఒకరి వెళ్లి చూద్దమ అని మనసు లాగింది కానీ చీకటిలో ఎందుకులే అనుకుని మావారి వైపు తిరిగాను అయన మంచి నిద్రలో వున్నారు..

నాకు ఇంకా మనసు వప్పక నిద్ర రాక బేటరీలైట్ తీసుకుని వెళ్ళాను కానీ చాల చీకటిగా వుంది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను వాళ్ళ ఇంటి ముందు లైట్ వెలుగుతుంది కానీ వెనక వైపు చీకటిగా వుంది నేను వాళ్ళు వున్నా గది దగ్గరికి వెళ్లి చూసాను లోపల లైట్ వెలుగుతుంది నేను అనుకున్నదే జరుగుతుంది వీళ్ళు అప్పుడే షో మొదలు పెట్టేసారు నాకు కణం లోంచి సరిగ్గా కనిపించం లేదు కానీ ఓ మాదిరిగా కనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఇద్దరు కింద పడుకున్నారు వాళ్ళ కూతురు మంచం పైన పడుకుంది కొడుకు నిజంగానే లేదు.. వాడు దాని సొల్లు అవి చికుతున్నాడు.. అలా చికుతూ చికుతూ వాడి తల కిందకి కాళ్ళ మధ్యకి వెళ్ళింది. నేను వదేంటే అక్కడ ఏమిచేస్తునాడు

నాకు అర్ధం కాలేదు అర్ధం అయిన ఛి అనుకునాను వాడు దాని పూ.. ని నాలికతో నకుతున్నాడు. అది ఏమో ములుగుతుంది యదేదో మాట్లాడుతుంది రెండు చేతలతో తలను కత్తిగ నొక్కు కుంటుంది దాని తొడలకేసి.. నేను ఏడూ ఏంటి ఎలా చేస్తునాడు బాబోయ్ అనుకున్నాను.
కానీ నాకు తరువాత అర్ధం అయింది అది ఎంత సుకం అనుబవిస్తుందో అని ఇంత దాని ములుగులకి మాటలకి పక్కన మంచం పైన పడుకున్న వాళ్ళ కూతురు లేచిపోయంది నిద్ర మత్తులు దానికి ఏమి అర్ధం కాలేదు ఏమో లేచి కుర్చుని చూస్తుంది ఇంత లో మంగ దానిని చూసింది కానీ ఏమి కంగారు పడలేదు ఇంతలో శ్రీను గడు ఆగి దాని తొడల మొద్యలో అలేనే కుర్చుని వున్నాడు.. మంగ అలాగే పడుకుని ఇంతే లేచావు అని అడిగింది దాని కూతురు ఏమిలేదు అమ్మ పాసుకి వస్తుంది అంది సరే అయితే బైటకి వెళ్లి పోసుకుని రా అని చెపింది.

అది లేచి బైటకి వెళ్ళింది శ్రీనుగాడు దాని సొల్లు నొక్కుతూ దాని తొడల మద్య లో అంగంతో రేడి అయిపోయాడు ఇంతలో సొల్లు నొక్కుతూ లోపలి కసక్ మని దింపేసాడు అది హూ…. అని గట్టిగ ములికి నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలిరా అలా ఒకేసారి దింపోదని అని వాడిని తిడుతుంది అడు నాకు అలా దింపితేనే ఇష్టమే నీయమ్మ అని అంటూనాడు. ఈ లోపులూ బైటకి వెళ్ళిన దాని కూతురు తలుపుతిసుకుని వచ్చింది.. శ్రీనుగాడు దాని మీద నుంచి లేగకుండా అలానే వున్నాడు కాకపోతే కొంచం దుప్పడి వాళ్ళ పైకి లక్కునారు.. మంగ ఓసెయ్ తలుపు గట్టిగ పెట్టి నువ్వు మంచం ఎక్కి

దుప్పడి మొత్తం కప్పుకుని పడుకో మల్లి లేవకు అంది అది సరే అమ్మ అని చెప్పి వెళ్లి దుప్పాడ కప్పుకుని పడుకుంది.. శ్రీనుగాడు వాళ్ళ మీద వున్నా దుప్పడి తీసి దాన్ని పొడవడం మొదలు పెట్టాడు.. లోనకి బైటకి కత్తిగ చేస్తునాడు… నాకు వంగుని చూడడం వాళ్ళ కొంచం నడుం నొప్పిగా అనిపిస్తుంది. ఇంతలో శ్రీనుగాడు నేను చెప్పను కదా ఇద్దరినీ మీ అక్క ఇంటికి పంపించేయ్ మని అన్నాడు. నేను చెప్పాను రా అడు వెళ్ళాడు ఇది వెళ్ళాను అంది సరి ఇద్దరు వెళ్ళిపోయాన ఎవరికైనా అనుమానం వస్తాదని సరి వుండిపో అన్నాను.. నా కొడుక్కన ఇదే రైట్ రా బాబు నేను చిపింది వింటది మనకి ఏమి సమస్య వుండదు… అని మాట్లాడుకుంటూనే ఇద్దరు గట్టిగ ఆయాస పడుతూ వుగిపోతున్నారు. దాని కూతురు మాత్రం దుప్పడి కొంచం పైకి ఎత్తి కింద జరిగేది మొత్తం చూస్తుంది… నేను లోపల అంత సేపు చూస్తున్న శ్రీనుగాడు దాని పేదలు మీద కానీ మొహం మీద కానీ ముద్దు పెట్టడం చూడలేదు.. ఇంతలో మంగ దాని కూతురు

కథను కొనుగోలు చేయండి

One thought on “పెళ్లి అయిన రమ్య 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *