సునీత- నా కలల రాణి 16

By | April 14, 2018
0

telugu sex stories అలా కార్యక్రమం ముగించుకొని, ఇంటికి తిరుగుమొఖం పట్టాను.

బస్టాండ్ కి వచ్చాను. బస్సు రాలేదు, వెయిట్ చేస్తూ అటూ ఇటూ పచార్లు చేస్తున్నాను.

వెనకనుండి ఎవరో తట్టినట్టు ఉంటె, వెనక్కి తిరిగి చూసా.

అనూష కనిపించింది.

” హాయ్, ఏంటి ఇలా తిరుగుతున్నావ్, కాలేమన్న కాలిందా?” అని అడిగింది.

” హ..హ..జోక్ ఆ అది, పెద్దగ నవ్వు రాలేదులే”.

” అవున్లే, మేము జోక్ వేస్తే ఎందుకు నవ్వుతావ్, రేవతి వేస్తె నవ్వుతావ్” అంది

రేవతి కి దీనికి, ఎలా పరిచయం, అనుకుంటూ, అసలు ఈ విషయం దీనికి ఎలా తెల్సింది అని ఆలోచిస్తున్న.

నన్నెక్కువ శ్రమ పెట్టలేదు అనూష.

” ఓయ్, అంత సేపు ఆలోచించక్కరలేదు, మా అమ్మ, వాళ్ళ అమ్మ అక్క చెల్లెళ్ళ పిల్లలు”.
” నాకు అది చెల్లి అవుతుంది”

” ఓహ్, అవునా, సర్లే ఎం చెప్పింది ఏంటి” అని అడిగా

” చాల బాగా ఎంజాయ్ చేసారని చెప్పింది, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ పద్మ నువ్వు రేవతి కలిపి ఆడుకున్నారంట కదా.”

నాకు వెంటనే ఒక్కసారి భయం వేసింది. ఈ ముండలుజరిగిన దాన్ని టముకు వేస్కుతిరుగుతున్నార అని
అనిపించింది.
” ఏం ఆడుకున్నాం వాళ్ళ బొంద, వాళ్ళు పొలం కి తీస్కెళ్లారు, అక్కడ బోర్ దగ్గర వాళ్ళు నా మీద వాటర్ పోసారని, నేను కూడా పోసా అంతే.” అంటూ ఒక అబద్దం చెప్పి తన రెస్పాన్స్ కోసం చూసాను.

” అదేంటి, రేవతి ఏమో, మీరిద్దరూ అమ్మ-నాన్న ఆట లాంటిది ఆడారని అన్నది” .

“ఛీ, అదీ ఒక ఆటేనా, ఏంటో నీకెందుకు అలా చెప్పారో తెలియదు” అంటూ బొంకసాగాను.

” సర్లే బావా, ఏంటి ఈ టైం లో కాలేజీ నుండి వచ్చేసావ్, మీకు త్వరగా వదిలేస్తారా?”

“అహ, నాకు హెడాక్ గా ఉందని , పర్మిషన్ అడిగి వచ్చేసా”.
“అయ్యో, పోన్లే , నేను కూడా ఇప్పుడు నీతో బస్సు లో వస్తాను.”
” ఏం పర్లేదు అనూ, నేను వెళ్తాలే “అన్నాను.
” అలా కాదు బావా, నేను కూడా మీ ఊరికే వస్తున్నాను, మా అమ్మమ్మ గారింటికి, మా అమ్మ, నేను పొద్దున ఇక్కడికి వచ్చాము, వచ్చాక తెల్సింది ఇక్కడ మా చిన్న అత్త కి సుస్తీ చేసింది అని, అందుకే అమ్మ ఇక్కడ ఉండిపోయి, నన్ను అమ్మమ్మ దగ్గరికి పొమ్మంది”

” ఓహ్, అవునా, సర్లే కలిసి వెళ్దాం లే” అనేసి,

మనసులో మాత్రం, ఈ వాగుడుకాయ్ వదిలేలలేదు అని విసుకొన్నాను.

ఇంతలో బస్సు రానే వచ్చింది. ఇద్దరం ఎక్కేసి కూర్చున్నాం.

అస్సలే వాగుడుకాయ్, పైగా ఒంటరిగా వచ్చిందేమో, ఇక దారిపొడుగున వాగి నన్ను, విసిగిస్తే ఎలా అనుకోని, ఒక ఐడియా వేసి,

” అనూ, నాకు హెడక్ ఉంది కదా, నేను పడుకుంటా” అని ,నిద్రపోయానట్టు నటించా.

మాట అలా అన్నానే కానీ, నాకు కాస్సేపటికి నిద్ర బాగా పట్టేసింది.

హిమజ ని వేసి అలసిపోయాను కదా.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *