అబ్బాజన్ 57

By | January 7, 2021

telugu sex stories అబ్బాజన్ 57 “ముందు జిరవ్ కోసం ఒక కంపెనీ London లో మొదలు పెడుతున్నాను…వాడు కొంత కాలం అక్కడే ఉంటాడు…”చెప్పాడు రహీమ్..సర్కార్ లో స్ప్లిట్ రావడం తో ఎన్నికల హడావిడి మొదలు అయ్యింది..రామ్ కుమార్ ఒక వైపు,విద్య శర్మ ఒక వైపు మిగతా పార్టీ లను కలుస్తూ రెఢీ అవుతున్నారు…
బెంగుళూరు లో మీటింగ్ చూసుకుని గోవా వెళ్ళింది విద్య శర్మ…ఆమె ఒక ప్రైవేట్ బీచ్ లో రెస్ట్ తీసుకుంటోంది…
అప్పటికి రహీమ్ రెండు రోజుల ముందు నుంచే అక్కడ ఉన్నాడు అనుకోకుండా…రెస్టారెంట్ లో వైట్ అండ్ రెడ్ డ్రెస్ లో ఉన్న విద్య శర్మ ను చూసి వెళ్లి పలకరించాడు రహీమ్..
“హై మాడం.”
“హలో రహీమ్… వాట్ ఏ సర్ప్రైజ “అడిగింది..
“ఏముంది మాడం బిజినెస్ టెన్షన్లు ఉంటే

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *