అమ్మ ప్రయాణం 6

By | January 2, 2020
0

telugu sex stories అమ్మ ప్రయాణం 6 అమ్మ అది అంటుంటే ఏంటి రా నాన్చుతావు కొంపతీసి పూకు కూడా దెంగాలని ఉందా ఏంటి కండిషన్స్ లో అంది అమ్మ . అలా ఎం లేదమ్మ అన్నాను . మరి ఎంటో చెప్పు అంది అమ్మ . అది ఉచ్చ తాగడం అన్నాను . చీ పోరా అదేం కండిషన్ నాకు అలా ఇష్టం లేదు నేను తాగను నువ్వు నన్ను తీసుకెళ్లాకపోయిన పర్లేదు అంటూ అక్కడ నుండి తన రూం లోకి వెళ్ళిపోయింది అమ్మ . నేను అలానే ఉయ్యాల లో పడుకొని ఊగుతూ నిద్రపోయాను . ఆరోజు అంత అమ్మ కి నాకు మధ్య మాటలు లేవు నేను ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు అలా ఉయ్యాల లొనే పడుకొని ఉన్నాను . ఏమనుకుందో ఏమో వచ్చి రారా తిందాం అంది అమ్మ . నేను వెళ్లి కూర్చున్నాను . అమ్మ అన్నం పెడుతూ నిన్ను పిలవగానే వస్తావ్ అనుకోలేదు రా నేను నీ కండిషన్ కి ఒప్పుకొని ఎంతో సేపు బతిమాలితే కానీ రావనుకున్న కానీ ఒక్కసారిపిలవగానే వచ్చేసావ్ అంది అమ్మ . నువ్వు పిలిస్తే ఎందుకు రాను నువ్వు మధ్యాహ్నం పిలిచి అన్నం పెడతాను అన్నాకుడా వచ్చేవాడ్ని నీకు ఇష్టం ఉంటేనే చెయ్యి అమ్మ నీకు ఇష్టం లేకుండా చేయడం ఎందుకు అంతగా నీకు నాతో పాటు ఉండాలి అనిపిస్తే నేనె ఇండియా వచ్చేస్తా ఏ కండిషన్స్

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *