అమ్మ ప్రయాణం 7

By | January 3, 2020
0

telugu sex stories అమ్మ ప్రయాణం 7 రవి రుక్మిణి . అమ్మ నేను కార్ లో వెనుక కూర్చున్నాం . చెప్పు అంది అమ్మ . అలా కుదరదు రా కిరణ్ నేను అంటే ఎదో చేసాను మీ అమ్మ అసలే పద్దతి పాడు తెలిసిన రకం  అంది రుక్మిణి అంటీ . సరే మీ అమ్మ మీద అంత కోరిక ఉంది అంటున్నావు కాబట్టి నేను ఒక ప్లాన్ చెప్తాను అది ఫాలో అవ్వు అని ఈ 3 కండిషన్స్ ప్లాన్ చెప్పింది . మొదటి కండిషన్ చెప్పగానే మీ అమ్మ కి ఉన్న ఫ్రెండ్ గా నేను గుర్తు వస్తాను కంపల్సరీ నాకు ఫోన్ చేసి అడుగుతుంది నన్ను అడిగాక నువ్వు ఫీల్ అయినట్టు మొహం పెడతావ్ కాబట్టి మీ అమ్మ కి ఇంకా ఏ డౌట్ రాదు అని చెప్పింది రుక్మిణి అంటి అంటూ ముగించాను . చీ పోండిరా అందరూ నన్ను మోసం చేశారు అని బుంగమూతి పెట్టింది అమ్మ . అమ్మ అదేం లేదు అమ్మ అని దగ్గరకు తీసుకుంటుంటే దూరం నెట్టేసింది అమ్మ . ఇదేం ఉంది లేవే మంజు నీ కొడుక్కి ఇంకో కోరిక ఉంది అది తెలిస్తే ఏమంటావో అంది రుక్మిణి . ఏంటి రా అది అంది దగ్గరకు వస్తూ . నేను చెప్పను పో అన్నాను . నువ్వైనా చెప్పవే రుక్కు అంది మంజుల . చెప్తాను కానీ ఒకటి అడుగుతా చెప్పు అంది రుక్మిణీ . ఏంటో అడుగు అంది మంజుల . నీ కొడుకు మీద కోపం

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *