అవసరం అవకాశం సహాయం 3

By | February 13, 2020
0

telugu sex stories అవసరం అవకాశం సహాయం 3 ఇద్దరు కూర్చుని మెల్లగా తింటున్నారు. అమూల్య బలదేవ్ కి వడ్డించడానికి ఇంతకూ ముందులాగే లేచి వడ్డిస్తున్నప్పుడు ఇందాకటి లాగే బలదేవ్ ఫీల్ అవుతున్నాడు. ఇందాక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని సరిగ్గా ఫీల్ ఆస్వాదించలేదు. ఇప్పుడు ఎలాంటి అడ్డులేకపోవడంతో ఫీల్ అవుతుంటే కింద పాంటులో గూటం పెద్దదవుతూ ఉంది. నీ బాడీ చాలా బాగుంది అమూల్య అన్నాడు. వాట్ అని ఆశ్చర్యంగా అడిగింది. అదే అమూల్య నీ బాడీ స్మెల్, ఐ మీన్ బాడీ పెర్ఫ్యూమ్ చాలా బావుంది అని అంటున్నాను అన్నాడు బలదేవ్. అమూల్య ఓహ్ థాంక్స్ అంటూ నవ్వుతూ చెప్పింది. ఇంకేంటి బలదేవ్ గారు మీరు ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. పెళ్లి ఆహ్. ఇప్పుడేం అనుకోలేదు అమూల్య. నన్ను ఇలా ఉండనివ్వు చాలు. ఇప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ గడిపేస్తున్నాను నా లైఫ్ ని. పెళ్లి అనే బంధంతో నన్ను కట్టిపడేయాలనుకోవడం లేదు అన్నాడు. అదేంటి ఆలా అంటున్నావు. పెళ్లయ్యాక కూడా బాగుంటుంది కదా లైఫ్. ఏమో అమూల్య నాకు ఇప్పుడే ఇంటరెస్ట్ లేదు పెళ్లి మీద. అయినా నా గురుంచి అభి చెప్పే ఉంటాడు మీకు. నీలాంటి అమ్మాయి ఉంటె చెప్పండి ముంబాయి లో? పెళ్ళికి కాదు. జస్ట్ ఎంజోయ్మెంట్ చేయడానికి. నేను ఇక్కడికి వచ్చిందే దానికోసం. డబ్బులు ఎంతైనా పర్వాలేదు. అందానికి తగ్గట్టు ఎంతైనా ఖర్చు చేస్తాను అన్నాడు. అది వినగానే అమూల్యకు కొద్దిగా కోపం వచ్చిన ముందుగానే బలదేవ్ ఉరుంచి అభి చెప్పడంతో ఏమనలేకపోయింది. లేదు లే బలదేవ్ అలాంటి వాళ్ళు నాకు తెలీదు. పెళ్లి అంటే చెప్పు మా దగ్గరి బంధువుల్లో ఎవరైనా ఉంటె చెబుతాను అంది అమూల్య. చూద్దాం పెళ్ళికి ఇంకా టైం ఉంది కదా ఆప్పటి

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *