అవసరం అవకాశం సహాయం 4

By | February 14, 2020
0

telugu sex stories అవసరం అవకాశం సహాయం 4 ఆరోజు ఆయన బలదేవ్ ఇద్దరు కలిసి బయటకు వెళ్లారు. రాత్రి ఇద్దరు వచ్చేసరికి భోజనాలు రెడీ చేసి ఉంచాను. ముగ్గురం కలిసి భోజనాలు చేసి కాసేపు హాల్ లో కూర్చుని మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. ఆయన ఉన్న కూడా బలదేవ్ చూపు నా మీదే ఉంది. నా ఎదల వైపు కసిగా చూస్తూనే ఉన్నాడు. నేను గమనిస్తున్నాని కూడా పట్టించుకోకుండా చూస్తున్నాడు అంటే నా మీద కోరికలను పెంచుకుని ఉన్నాడని అర్థమైంది. ఇప్పుడు ముందుకు అడుగు వేయాల్సింది నేనే అనిపించింది. ఇంతకీ ఎక్కడెక్కక వెళ్లి వచ్చారు చాలాసేపటికి వచ్చారని ఆయన్ని అడిగాను. ఇక్కడే చుట్టుపక్కల తిరిగేసి వచ్చాం అమ్ము. ఓహో అంతేనా లేక బలదేవ్ ఏవేవో చూడడానికి చేయడానికి వచ్చారన్నారు కదా! వెళ్ళలేదు ఏంటి? లేదు అమూల్య గారు వెళ్ళలేదు. ఒకవేళ వెళ్తే ఇంత త్వరగా ఎలా వస్తాం చెప్పండి అన్నాడు బలదేవ్. అదేంటి? అక్కడే ఉండిపోతారు ఏంటి? అవును మరి అంత డబ్బులు ఖర్చు చేసి ఇలా వెళ్లి అలా రావడానికా నేను ముంబాయి వచ్చింది అన్నాడు. మరి కనిపించలేదా ఎవరు కూడా? అంతలోనే ఆయన ఏమో అమ్ము వాడికి ఎందుకో నచ్చలేదు అన్నాడు. నా ఫ్రెండ్ రెగ్యులర్ గా వెళ్లే వాళ్ళ అడ్రస్ అడిగి వీడితో వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక బ్రోకర్ కొన్ని ఫోటోస్ చూయించాడు. ఎవరు నచ్చలేదు అన్నాడు. అంటే నా మీద కన్నేశాడా?అని ఆలోచించి ఎందుకు బలదేవ్ ఫోటోస్ చూడటం డైరెక్ట్ గా వెళ్లి అమ్మాయిలనే చూడాల్సింది నచ్చేవారేమో! ఏమో అమూల్య గారు నచ్చిన వెళ్లాలనిపించలేదు. అందుకే వచ్చేసాం. ఇంతకు ఏంటండీ మీరు కూడా బలదేవ్ తో వెళ్లాలనుకున్నారా ఏంటి? ఛ…ఛ….నాకేం అవసరం చెప్పు బంగారు బొమ్మలాంటి అందమైన భార్య

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *