భర్త కోమా లో 4

By | November 21, 2020
0

telugu sex stories భర్త కోమా లో 4  దెంగించు కోవడం లో ఇంత సుఖం వుంటుoదా అనిపిస్తుంది ఆమెకు. ఇన్నాళ్ళ సంసారిక జీవితం లో ఎన్నడూ ఎరుగనంత సుఖం కలుగుతుంది తల్లికి. నరాలు పురెక్కి వళ్ళంతా హాయిగా తట్టుకోలెంత సుఖం. అపుకో లేనంత ఆవేశం. పుత్రుడు వేసే ప్రతి పోటూ ప్రతి దెబ్బకు  పూకంతా విప్పార్చి విస్తరించి చినిగి పోయేలా అవుతుంది. గుద్ద అదిరేలా దెంగుతున్న పుత్రుడి బలంపటుత్వము చూసి యెంతో ఆనందము ఆపుకోలేని ఆవేశంతో కేకలు వేస్తుంది.ఎంత బాగా దెంగుతున్నావురా నా కొడుకా అన్నది. బాగా సమ్మగా దెంగుతున్న మగాడి పోటుకి  ఆడది చెలరేగి పోతుంది. అందునా అ దెంగే మగాడు తన తన పూకు లోంచి పుట్టిన కొడుకే  అయితే అ అనుభవం లోని అనందం మాటల్లో చెప్పలేనిది. అనుభవించే ఆడదానికే తెలుసు అ సుఖం.కన్న తల్లిని అంత వరకూ జంకూ గొంకూ లేకుండా తడబడ కుండా రమించాడు. సయ్యాటకామ కేళి సాగు తుండగా తల్లి మూల్గులుఆమె బిగి కౌగిలింతలు. పచ్చిగా బూతులు తిడుతూ దెంగించు కొంటుంది. అప్పటికే ఆమె రెండు సార్లు భావ ప్రాప్తి పొందింది.  అయినా అ పుత్రుడు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *