కాలేజీ అమ్మాయి 5

By | December 30, 2019
0

telugu sex stories కాలేజీ అమ్మాయి 5 మరుసటి రోజు   ఓ   20 మంది లిస్టు రాసి  రమేష్ కి ఇచ్చింది  అలేఖ్య.   అలేఖ్య  మనసులో ఎం ఉందొ తెలియని దీపా 
“ఏంటే ఈ పార్టీ ,  ఎం  చేయాలనుకున్నావు” అంది ఇద్దరే ఉన్నప్పుడు.
“వీళ్ళ  పీడ  వదిలించు కోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నా , నువ్వు  ఎం వర్రీ కాకు  ఆ పార్టి  తరువాత  వాళ్ళు,   నిన్ను ఏమీ చేయలేరు.” అంది
 
“ఎం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు “
“ఎదో లే  , కానీ   నిన్ను ఎవ్వరు  ఎం అడిగినా  నీకు ఎం తెలియ నట్లే  ఉండాలి ,  మన 5 మంది మద్య  జరిగిన  ఈ విషయాలు  ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ  ఎవ్వరికీ  తెలియ నివ్వకుడదు ” అంటూ  ఓ strict   వార్నింగ్ ఇచ్చింది.
 
అలేఖ్య తన ప్లాన్ లో  ఉంటూ ,  తన ప్లాన్ సక్సెస్ కావడానికి కావాల్సిన వి  అన్నీ సమకూర్చుకుంది  పార్టీ  రోజుకు.
 
పార్టీ కాగానే  11 కి అందరూ వెల్ల డానికి ఓ బస్సు ను 

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *