కాలేజీ అమ్మాయి 6

By | January 2, 2020
0

telugu sex stories కాలేజీ అమ్మాయి 6 వాళ్ళు  ఈ సవాల్  విసురుకుంటా ఉండగా  లేడీస్  తాగుతున్న  డ్రింక్స్  లో  కొన్నింటిని ఎవరు  చూడకుండా బాత్రుం లోకి  తీసుకెళ్లి  వాటిని బాత్రుం లో  సింక్ లో  వంపి  ఖాళీ bottels  ని తెచ్చి టేబుల్ మీద పెట్టింది అలేఖ్య. 
తన పని ముగించు కొని వచ్చే సరికి బాయ్స్  అందరూ  రమేష్ ఫుల్ బాటిల్   విస్కీ  తాగడానికి రెడీ అవ్వ సాగాడు.  
“రమేష్ , మనం  ఎక్కడ ఎంజాయ్ చేయడానికి వచ్చాము పందెలు కాచుకోవడానికి కాదు ,  వద్దు   నువ్వు తాగొద్దు ” అంటూ అడ్డ పడింది.
 
“పందెం పందెమే,    రమేష్ ఏంటో  ఈ రోజు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి   అంటూ ఎవరో  గుంపు లోంచి అరిచాడు. ” ఎవరన్నది  ఎవరికీ  తెలియలేదు ఆ  గుంపులో.  
 
రమేష్  ఫుల్ తాగడాని రెడీ అయ్యి   స్టార్ట్ చేసాడు.  రమేష్  ఫుల్ తాగడం మొదలు పెట్టగానే.   అలేఖ్య అక్కడ నుంచి తప్పుకుంది.   అప్పటికి టైం   10 గంటలు కావస్తు ఉంది.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *