కాలేజీ అమ్మాయి 7

By | January 3, 2020
0

telugu sex stories కాలేజీ అమ్మాయి 7 వీళ్ళు  batch  భోజనం చేసేసరికి   రమేష్ తన ఫుల్ బాటిల్ కంప్లీట్ చేసాడు.    తనతో ఉన్న వాళ్ళు  “నువ్వు గ్రేట్ బ్రదర్ నీవే కాలేజీ కి డ్రింక్స్ కింగ్ అంట పోగొడుతూ ,  పద  ఏమైనా  తిందాము ” అంటూ  భోజనం చేసే దగ్గరి కి వచ్చారు. 
 
“హే మీరు తొందరగా తింటే  ఫూల్  పార్టి స్టార్ట్ చేద్దాం ” అన్నారు అమ్మాయిల  గుంపు లోంచి  ఒకరు.       మందు పార్టి,  తిండి పార్టీ కంటే   పూల్ పార్టి  చాలా  సెక్సీ గా ఉంటుంది , ఎందుకంటే  నీళ్ళల్లో దిగే అమ్మాయిలు తప్పని సరిగా  స్విమ్మింగ్   కాస్ట్యూమ్  తో  దిగాలి అని ముందే చెప్పడం  వల్ల.   
ఇన్ని  రోజులు  కాలేజీ  లో   డ్రెస్ వెనకాల దాపెట్టిన అందాలు కొద్దిగా అయినా  ఈరోజు  బయట కనిపిస్తాయి  అని అందరూ  తొందరగా రెడీ అయ్యి  పూల్   సైడ్ కు  రాసాగారు.
 
ఈ లోపల  తిన్న  అమ్మాయిలు వెళ్లి డ్రెస్  మార్చు కోవడానికి     రూమ్స్ లోకి  వెళ్లి  

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *