ఎవరు 108

By | May 22, 2020
0

telugu sex stories ఎవరు 108 అప్పుడే ఒడ్డున పడిన చేపలా గిల గిల కొట్టుకున్నది కుమారి దేహం.
“ఒరేయ్ మరిది… నారంకు మగడా.. అమ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మా… అబ్బాబ్బాబ్భా బాబా.. ఒరేయ్ లంజా కొడకా..అబ్బాఆఆ.. చంపేస్తున్నావురా ఆఆ. వుమ్ మా.. వదిన పూకులో అగ్ని పుట్టి స్తున్నావు.. హో.. హుష్.. హబ్బా. మ్. వోయ్.ఆమ్ మా. ఈపూకులో పుట్టిన నిప్పు నీమొడ్డ రసంతో కాని చల్లారదు.. అమ్మా..అబ్.పుపుహ్…అః హా. ఏ మాయ చేస్తున్నావురా.. అత్తకొడకా. ఒట్టి ముద్దుల తో నాపూకు తాపం తీరదురా. హల్వా నాలాంటి నీవదిన పూకును నాకి కరగ దియ్యరా. వదిన పూకు కప్పు అయిస్ క్రీము నాకినాకి తినరా.తినేయ్యరా నా పూకును.నాకినాకి తినరా నీ ముద్దుల లంజ పూకును. కొబ్బరి చిప్పంటివదిన పూకును కొరికి కొరికి తినరా.” అంటు రాజుతము తలను తన మొత్తకు బలంగా నొక్కేసింది. ఆ నొక్కుడుకు ముక్కు, నోరు పూక్కి బలంగా నొక్కుకు పోయి క్షణం ఊపి రాడలేదు. రాజుముక్కు సరిగా కుమారి గొల్లిని నొక్కుంది. కలిగిన పులకరింతకు “అమ్మ నాకొడకా. హుష్ అబ్బా”అన్ని గట్టిగా కే కేసింది.ఆ అరుపుకు నిద్ర పోతున్న పిల్లాడు ఉలిక్కిపడికన్నులు తెరచి, మరో పక్కకు తిరిగి పడుకున్నాడు ఉయ్యాల లో. ఇంకా నయం లేచి ఏడుపుకు లగించుకోలేదు.వదిన మరిదిల ప్రణయ కేళి రసాభాసఅయ్యిండేది. రాముకు వదిన పూకును రొటీన్ టైపులో నిలబెట్టో, మంచం మీద పండబెట్టో నాకడం కాకుండా కాస్త వెరైటిగా నాకి, వదిన వద్ద ఎక్కువ మార్కులు కొట్టేయ్యాలన్పించింది. తాను అంతవరకు చూసిన కొన్ని విదేశీ ఫోర్న్ వీడియోలను గుర్తుకు తెచ్చుకున్నాడు. హుషారుగా లేచి , కుమారి చెయ్యి పట్టుకుని గోడలో అమర్చిన కబోర్డు వద్దకు వెళ్ళాడు. కబోర్డుకు వీపు మోకాళ్ళ మీద చేసి వంగున్నట్లు కూర్చోన్ని,కుమారిని తనకు ఎదురుగా నిల్చోబెట్టాడు.కుమారి నడుము ను తన ముఖానికి దగ్గరగా లాగి, తన భుజాలకు ఇరువైపులా కాళ్ళువేసి, పూకు ముఖానికి తగిలేలా

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *