ఎవరు 109

By | May 23, 2020
0

telugu sex stories ఎవరు 109 కుమారికి మాటలకు రాజువొంట్లో కసి పిచ్చ పిచ్చగా పెరిగి పోతున్నది. కిందికి నుండి పైకి పగల దీసిన పూకును బరబర నాకి, గొల్లి దగ్గ ర బెత్తెడు పూకును నోట్లోకి తీసుకుని కోవా బిళ్ళను చప్పరించి నట్లు చప్పరించాడు. “ఓహ్ అఫ్ ఉఫ్ ఉఫ్” మంటు నడాన్ని గాల్లోకి లేప బోయింది, కాని రాజుగట్టిగ నొక్కి పట్టి నందున లేపలేక పోయింది. రెండు చేతులను మరిది తల మీదేసి, జుట్టును పిచ్చెక్కిన దానిలా పీకింది, ”అమ్ మా నాకొడకాకా… లంజ కొడకా I love U..eat my pussy… lick me ….eat my cunt..yes… yes … like that… oho.. ummmmmaaaaa… ” అంటు రాజుతలను తొడలమధ్య గట్టిగానొక్కి పట్టి తొడలను ఇరు వైపులా స్పీడుగా ఉపింది. రాజునాలిక రెండంగుళాలు పూకుబొక్కలో సునా యాసంగా దూరింది. ముక్కు గొల్లిని గట్టిగా నొక్కింది. కుమారికి ఆ తాకిడికి ముల్లోకాలు కళ్ళ ముందు సాక్షత్క రించాయి. సర్వ దేవ దేవతా దర్శనం జరిగింది. సర్వ పాపాలు హరించినవి. పూకు నాకించు కోవడం లో పొందే పరాకాష్ట సుఖాన్ని చవి చూసింది. పాలకుండ అడుగున చిల్లుపడి పాలు బడబడ మంటు కారినట్లు కుమారి పూకులో మదనజలం కారి, గట్టు తెగిన నీరులా జివ్వున చిమ్మి రాజుమొహాన్ని తడిపింది.”అమ్ మ్మ్ మ మ మ మ్ మ్” మని, రాజుతలను గట్టిగ దిమ్మె కొత్తుకుని, తొడలను దగ్గరగా చేర్చి నిస్సత్తుగా వుండిపోయింది. రాజుకారిన వదిన పూకు రసాన్ని ఆబాగా నాలికతో అందిన మేరకు నాకి తాగాడు. కుమారి కారిన పూకు రసంతో రాజుముఖం అప్పుడే స్నానం చేసిన ముఖంలా తడితడిగా మెరుస్తున్నది. రెండు నిమిషాల వరకు పూకు మీద ముఖం ఆన్చి, తల ను కుమారి తొడల మధ్య నుంచి అలా గుండి పోయాడు. మూడు నిమిషాలకు భావప్రాప్తి వలన పొందిన మధుర కామ తృప్తి నుండి బాహ్య లోకాని కొచ్చింది కుమారి. ఒకసారి తామున్న స్థితిని

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *