జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 50

telugu sex stories boothu kathalu అమ్మ , అంటీ కలిసి 5 గంటల లోపల వర్శిని కి పట్టు చీర కట్టించి సుందరంగా అలంకరించి , ఇంటిలో మిగిలిన అందరూ రెడి అవ్వగా అమ్మ తెచ్చిన అన్ని పిండి పదార్థాలను బస్ లో పెట్టి ఇంటికి తాళం వేసి వర్శినిని బస్ లో పిలుచుకొని ఫంక్షన్ హాల్ కి చేరుకుంటారు. బస్ వచ్చి ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఆగగా అందరూ కిందకు దిగి నోరు తెరిచి ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉండగా నా ఫ్రెండ్స్ వెళ్లి అందర్నీ లోపలికి తీసుకొని వెళ్లగా వర్శినిని స్టేజి పక్కనే ఉన్న రూమ్ కు పిలుచుకొని వెళ్లగా మిగిలిన వారందరు ఎదురుగా కూర్చోగా అమ్మ ,అంటీ , అత్తయ్యలు స్టేజి మీదా తాము తెచ్చిన అన్ని వస్తువులను అలంకరించి, లోపలికి వెళ్ళి వర్శినిని మహి పిలుచుకొని రాగా సోఫా లో కూర్చోబెట్టగా పట్టు చీర మరియు నగలు అన్ని అలంకరించుకొని కుందనపు బొమ్మలా ఉండటంతో అందరూ తన వైపే అందరూ చూస్తుండగా, వర్షిని ముఖం దీనంగా పెట్టి ఎవరికోసమొ అన్నట్లు అటు ఇటు చూస్తూ నన్ను చూసేసరికి లేచి వస్తుండగా నేనే వస్తాను తరువాత అని సైగ చెయ్యగా నన్ను చూసినందుకు సంతోషంగా నవ్వుతూ కూర్చినసాగింది, తన ఫ్రెండ్స్ అంతా వాళ్ళ అమ్మలతో వచ్చినందుకు వర్షిని ఆనందానికి అవధులు లేవు. ముత్తైదువులంతా ఆశీర్వదించిన తరువాత కింద ఉన్న అందరిని నా ఫ్రెండ్స్ ఒక్కొక్కరనే పైకి పిలుచుకొని వెళ్లి వాళ్ళు తెచ్చిన గిఫ్ట్స్ ఇస్తూ పక్కనే నిలబడి ఫోటోలు దిగి కిందకు వచ్చి కూర్చుంటుండగా ,

పక్కనే నిలక్బడిన మహి చెవిలో వర్షిని ఏదో చెప్పగా మహి నా దగ్గరికి వచ్చి నా చెయ్యి పట్టుకొని స్టేజి పైకి పిలుచుకొని వెళుతుండగా అప్పటివరకు సంతోషంగా నవ్వుతున్న అత్తయ్య నేను రావడం చూసి ముభావంగా ఉండిపోగా మహి తరువాత వెళ్దాములే అని చెప్పగా వినకుండా లాక్కొని వర్షిని పక్కకు వెళ్లగా ఒక్కసారిగా వర్షిని లేచి నన్ను ఒక పక్క నుండి హత్తుకొని గుండెలపై తల వాల్చి thank you మావయ్య అని ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకోగా పిచ్చిపిల్ల అని చేతితో ప్రేమగా కన్నీళ్లు తుడిచి నెమ్మదిగా కూర్చోబెట్టి ఆశీర్వదించి కిందకు దిగుతుండగా మహి ఆపి ఇద్దరు చెరొకవైపు నిలబడి ఫోటోలు దిగి కిందకు వచ్చి అమితమైన సంతోషంతో వంట ఏర్పాట్లు చూసుకోసాగాము.

ఒక గంట తరువాత వర్షిని కి మరొక చీర కట్టించి పిలుచుకొని రాగా వర్షిని ఫ్రెండ్స్ అందర్నీ పిలిపించి వాళ్ళతో పాటు నవ్వులు చిందిస్తూ ఫోటోలు దిగసాగింది 7 గంటల వరకు ఫంక్షన్ జరుపుతూ కింద కూర్చున్న వాళ్ళు ఫంక్షన్ గురించి ఎంత ఘనంగా జరుపుతున్నారు అని గుసగుసలాడుకొంటుండగా భోజనాలు కూడా రెడి అవ్వగా కొంత కొంత మంది గ్రూపులుగా వెళ్లగా రకరకాల వంటకాలు వడ్డించగా సంతోషంగా తింటూ ఇక వెళ్ళడానికి అన్నట్లు బయటకు వస్తుండగా నా ఫ్రెండ్స్ ఎక్సిట్ దగ్గర టేబుల్ పై రంగుల ప్రకారం పట్టు చీరలు వరుసగా పేర్చి మొదటి చీరను అత్తయ్యను పిలిచి ,మొదటగా బయటకు వెళ్తున్న మహిళకు అత్తయ్యకు చీరను దాని మీద ఆకు, వక్క మరియు పసుపు కుంకుమ పెట్టి ఇప్పించసాగారు. ఫంక్షన్ కు వచ్చిన వాళ్ళందరూ సంతృప్తితో ఇంటికి వెల్లసాగారు.

చివరి పంక్తి 10 గంటల వరకు జరుగగా ఇంటికి వచ్చిన బంధువులకు చీరలు ఇవ్వగా అందరికి సరిపోగా మరియు ఇంటి తాళాలు ఇచ్చి బస్ లో ఇంటికి పంపించగా ఇక చివరగా నా ఫ్రెండ్స్ , అత్తయ్య కుటుంబం మరియు అమ్మ , అంటీ , కృష్ణ మిగలగా , అమ్మ వర్శినిని పిలుచుకొని భోజనశాలకు రాగా ఫంక్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ అన్ని వంటకాలను ఆరగించి , వచ్చిన గిఫ్ట్స్ లను మరియు తాము తెచ్చిన వస్తువులను అక్కడి పనివాళ్ళ సహాయంతో బస్ లో పెట్టి నేను కృష్ణ మా వాహనంలో మిగతావారంతా బస్ లో ఇంటికి చేరుకుని , బస్ లో ఉన్నవన్నీ కిందకు అందించగా మిగిలిన వారందరు లోపల పెట్టగా అందరూ అలసిపోయి ఉండటంతో మా ఫ్రెండ్స్ తప్ప అందరూ లోపలికి వెళ్ళి తలుపులు వేసుకోగా , బస్ ను ఇంటి పక్కనే పెట్టించి ఉదయం వైజాగ్ కు భయలుదేరాడానికి సిద్ధంగా ఉండమని చెప్పి మా వాహనం లో హోటల్ కు చేరుకోగా అందరూ అలసిపోయి ఉండటం వల్ల ఎవరు ఇష్టప్రకారం వాళ్ళు రూమ్ లలోకి వెళ్లి పడుకుండిపోతారు. అమ్మకు ఒక సారి కాల్ చేసి అక్కడ అంతా ok కదా అని అడుగగా , ఫంక్షన్ అద్భుతంగా జరిగినందున అత్తయ్య చాలా సంతోషంగా ఉంది, వర్షిని అయితే ఆనందంలో ఏమేమో మాట్లాడుతూ పడుకుండిపోయింది , అందరూ ఎక్కడికక్కడే పడుకొని పోయారు. మీకు , అంటీ కి పడుకోవడానికి ఉందా అని అడుగగా , ఫంక్షన్ కి వచ్చేటప్పుడు మిగిలిన బంగారు నగలను మహి రూమ్ లో పెట్టి తాళం వేసినందువల్ల ఆ రూమ్ లో ఎవరు పోలేదు కావున మా నలుగురూ సులభంగా పడుకోవచ్చు అని చెప్పగా లవ్ యు అమ్మ అని చెప్పి నేను కృష్ణ ఒక రూమ్ లో పుడుకుండిపోయాము.

ఉదయం 7 గంటలకళ్ల హోటల్ లో లేచి రెడి అయ్యి బయటకు వస్తుండగా అమ్మ కాల్ చేసి అప్పుడే వైజాగ్ వెళ్ళేవాళ్ళందరు , అత్తయ్య ఫ్రెండ్స్, అంటీ అందరూ వెళ్ళడానికి రెడి గా ఉండటంతో బస్ ను మెయిన్ రోడ్ దగ్గరకు పంపించమనగా వెల్లతప్పటికి మా కోసం వేచి చూస్తుండటంతో నా ఫ్రెండ్స్ బస్ ఎక్కుతూ మరి మా ట్రీట్ అని అడుగగా రేపు వైజాగ్ వస్తాను మీరు ఏది అడిగితే అది అని చెప్పి మీరు చేసిన సహాయాన్ని జీవితాంతం మరిచిపోను అని చెప్పగా ఆనందంగా నవ్వుతూ ఎక్కగా బస్ కు డబ్బులను కృష్ణ కు ఇవ్వగా రేపు కలుద్దాము రా మామా అని చెప్పి బస్ ఎక్కగా భయలుదేరుతుంది.

ఇంటికి వచ్చిన బంధువులు కూడా ఒక్కొక్కరుగా సంతోషంగా భయలుదేరసాగారు. అన్ని సక్రమంగా జరిగాయి , ఇక మిగిలిందల్లా నా కోపాన్ని చల్లార్చుకోవడం ఒక్కటే అని పళ్ళు కట కట కొరుకుతూ, అమ్మకు కాల్ చేసి అమ్మ కొద్దిగా పని ఉంది సాయంత్రం వైజాగ్ వెళదాము అని చెప్పి మహికి ఫోన్ ఇవ్వమనగా అమ్మ ఇవ్వగా రోడ్ దగ్గరకు రమ్మనగా , వరుసగా ATM లకు వెళ్లి ఒక 10 లక్షలు డబ్బులు డ్రా చేసుకొని ముందుగా ఫంక్షన్ హాల్ కు వెళ్లి అన్నింటికీ డబ్బు ఇచ్చేసి ,

మహి ఇప్పుడు చెప్పు ఇంటికి వచ్చి గొడవ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారో అని కోపంగా అడుగగా , బావ వాళ్ళ వెనుక పోలీస్ లు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అని చెప్పగా , ముందు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారో చెప్పమని ఇంకా కోపంగా అడుగగా దారి చూపిస్తుండగా 15 నిమిషాలలో వాళ్ళ ఆఫీస్ దగ్గరికి చేరుకోగా , మహిని వాహనం లోనే ఉండమని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి చూడగా ఇద్దరు మాత్రమే ఉండటంతో మామయ్య పెరు చెప్పి ఎంత భాకి ఉన్నాడు అని అడుగగా , 2 లక్షలు అప్పు దానికి వడ్డీ 50 వేలు అని చెప్పగా , నా కొడకల్లారా అని ఇద్దరికి కొన్ని దెబ్బలు కొట్టి ,

కేవలం 250000/- కి ఇంటినే కొట్టేయాలని అనుకుంటారురా అని ఇంకో రెద్దు దెబ్బలు వేసి పక్కనే ఉన్న కుర్చీలో కాళ్ళ మీద కాళ్ళు వేసుకొని కూర్చోగా కింద పడిన వాడు లేచి కిందనే కూర్చొని అందరికి కాల్ చేసి రమ్మనగా , ఒక 20 నిమిషాల తరువాత వాళ్ళు రాకపోగా పోలీస్ జీప్ వచ్చి నన్ను మాత్రమే పోలీస్ స్టేషన్ కు వాళ్ళ జీప్ లో తీసుకొనిపోగా , అది చూసిన మహి భయపడి తన ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న వార్డ్ కౌన్సిలర్ ను పిలుచుకొని వద్దామని ఆటో లో వాళ్ళ ఇంటికి వెళుతుంది.

నన్ను పోలీస్ స్టేషన్ కు తీసుకొని వెళ్లగా అక్కడ ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ మాత్రమే ఉండగా నన్ను లోపలికి తీసుకుని వెళ్లి సెల్ లోకి వెయ్యగా , వెంటనే విక్రమ్ సర్ కి ఫోన్ చేసి వైజాగ్ పక్కనే ఉన్న అనకాపల్లిలో నన్ను సెల్ లో ఉంచారని చెప్పగా , పూర్తిగా వినకుండానే కట్ చెయ్యగా మళ్ళీ కాల్ చేస్తుంటే బిజీ అని వస్తుండటంతో ఒక కానిస్టేబుల్ వచ్చి నా చేతిలో నుండి ఫోన్ లాక్కొని స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తాడు. ఒక కానిస్టేబుల్ పక్కకు వెళ్లి ఎవరికో కాల్ చెయ్యగా ఒక గంట తరువాత కొంతమంది లోపలికి నా దగ్గరికి వచ్చి మా మనుషులనే కొడతావా నిన్ను సావగొట్టి జైల్ లోనే ఉండేటట్లు చేసి నువ్వు ఎవరి కోసమైతే మా వాళ్ళను కొట్టావో వాళ్ళను నామారుపాల్లేకుండా చేస్తాను అని భేదిరిస్తుండగా ఒక్క సారి ఈ సెల్ తెరవండ్రా ఎవరు ఎవరిని నామరూపాల్లేకుండా చేస్తారో తెలుస్తుంది అని మాటకు మాట ఎదురు చెప్పగా , ఇంత లేవు నాకే ఎదురు చెప్తావా రా అని తన జేబులో ఉన్న గన్ నావైపు పెట్టగా ,

బయట పోలీస్ హార్న్ శబ్దంతో కొన్ని వాహనాలు లాగినట్లు వినపడి పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకొని చాలా మంది లోపలికి రాగా లోపల ఉన్న కానిస్టేబుల్ అందరూ సెల్యూట్ లు పెడుతుండగా సరాసరి నా దగ్గరికి వచ్చి మహేష్ అని అడుగగా , నేనే సర్ అని చెప్పగా కోపంగా కానిస్టేబుల్ వంక చూడగా ఒకడు భయంతో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి సెల్ ఓపెన్ చెయ్యగా నా దగ్గరికి వచ్చి నా ఒంటి మీద దెబ్బలు ఏవైనా పడ్డాయేమోనని చూసి , నా పేరు విశ్వ IPS నేను విక్రమ్ ఒకే బ్యాచ్ అని చెయ్యి ఇస్తూ నీకు ఒక్క దెబ్బ తగిలి ఉన్నా వాడు నన్ను చంపేసేవాడు thank god అని ఈ నాకొడుకులు ఎలాగో తొందర పడకుండా భతికిపోయారు అని సంతోషంగా కౌగిలించుకోగా , 1000 ఏనుగుల బలం వచ్చినట్లుగా నవ్వుతూ ఇద్దరు ఫోన్ తీసుకొని స్విచ్ on చెయ్యగా చాలా కాల్స్ విక్రమ్ నుండి మరియు మహి నుండి వచ్చి ఉండగా వెంటనే విక్రమ్ సర్ నుండి కాల్ రాగా ఎత్తగా , నువ్వు ఫోన్ ఎత్తావంటే మా వాడు సరైన సమయానికే దిగాడన్నమాట ఇంకా అనకాపల్లి మొత్తం నీవు ఎలా చెప్తే అలా పని అయ్యాక కాల్ చెయ్యమని చెప్పి కట్ చేస్తాడు.ఏరా గన్ పెట్టావు కాల్చేద్దామనే అని అతడి చేతిలో ఉన్న గన్ ను రెప్పపాటులో లాక్కొని అతడిని కొట్టబోతూ ఆగిపోయి నాకు కట్టి ఇచ్చి నీ కోపాన్ని తీర్చుకో మని టేబుల్ పై కూర్చోగా అందర్నీ ఒకదగ్గరికి రమ్మని బట్టలు విప్పమనగా భయంతో ఇన్నేర్స్ తప్ప మొత్తం బట్టలు విప్పగా ఒక కానిస్టేబుల్ మాత్రం ఏమి చెయ్యాలి అని వేచి చూస్తుండగా,

తన జేబులో ఉన్న 3 లక్షలు వారి ముఖానికి కొట్టి ఇవి మా మామయ్య వ్యాసనాన్ని బలహీనంగా చూసుకొని అతడికి ఇచ్చిన డబ్బు , డబ్బుకు డబ్బు ఇచ్చేసాను , ఇక మీరు ఇంటికి వచ్చి గలాట చేస్తారురా అని కోపం కట్టలు తెంచుకొని రాగా కత్తితో అందరిని ఉతుకుతుండగా , వార్డ్ మెంబెర్ ఎంతకీ రాకపోవడంతో మహి నాకు ఏమి జరిగిందో అని ఆందోళన చెందుతూ బాధపడుతూ రాగా నేను వాళ్ళను కొడుతుంటే మొదట ఆశ్చర్యంగా తరువాత ఇంకా కొట్టు బావ అన్నట్లు ఆనందపడుతూ నా వెనుకకు వచ్చి కింద ఉన్న వారి ముఖాలు చూస్తూ అసలు వాడు లేదు అని నిలబడిపోతుంది. వాళ్ళు క్షమించమని ప్రాధేయ పడే వరకు కొట్టి వెనక్కు వచ్చి ఎవడు వాడు అని అడుగగా వీరిలో ఎవరు కాదు బావ అని చెప్పగా పక్కన కదిలినట్లు చప్పుడు వినిపించగా అందరూ అటువైపు తిరగగా ఒక కానిస్టేబుల్ భయంతో ముఖం బక్కచిక్కిపోయి ఉండగా బావ వీడే అమ్మపై చేతులు వేసి అసభ్యంగా ప్రవర్తించింది అని గుర్తు చేసుకొని బాధపడుతూ చూపగా ,

అనుకున్నారా దాసు నువ్వే వీళ్లకు సహాయం చేసి ఉంటావని ఎన్నిసార్లు మందలించిన నువ్వు ఇంకా మారలేదు ఆడవాళ్లపై చేతులు వేసి చాలా పెద్ద తప్పు చేసావు ఇక నేను నిన్ను కాపాడలేను రా వచ్చి బట్టలు విప్పి నిలబడి అని గట్టిగా విశ్వ సర్ అరవగా , భయపడుతూ వచ్చి బట్టలన్నీ విప్పి మహి కాళ్లపై పడి క్షమించమని వేడుకగా , అతడిని విశ్వ సర్ పైకి లేపి లాఠీ అందుకొని 4 దెబ్బలు వేసి నిన్ను శ్రీకాకుళం అడవులకు ట్రాన్స్ఫర్ చేపిస్తా ఎక్కడైనా బుద్ధిగా ఉండమని చెప్పి అందరిని ఫోటో లు తీసి రికార్డ్స్ లో పెట్టి, సెల్ లో వేసి జైల్ లో నుండి బయటకు వచ్చిన తరువాత వైజాగ్ చుట్టూ ఎక్కడ కనిపించినా ఎంకౌంటర్ చేసేస్తా అని వార్నింగ్ ఇచ్చి లాక్ చేసేస్తాడు.

మహేష్ ఇంకేంటి హ్యాపీ కదా నువ్వు వెంటనే వాడికి కాల్ చేసి చెప్పు లేకపోతే నన్ను చంపిన చంపేస్తాడు అని చెప్పగా థాంక్స్ సర్ అని చెప్పగా , నేనే నీకు థాంక్స్ చెప్పాలి నా ప్రాణానికి ప్రాణమైన నా స్నేహితున్ని కాపాడావు, గోవా కి ఎవరైనా ఎంజాయ్ చెయ్యడానికి వెళతారు , దానితోపాటు చట్టాన్ని కూడా కాపాడావు అని చెబుతుండగా ఆశ్చర్యంతో చూడగా నాకు మొత్తం వాడు చెప్పాడు , నీకు ఏ సహాయం కావాల్సి వచ్చినా వాడికి చెయ్యకుండా నాకే చెయ్యమని నెంబర్ ఇచ్చి నువ్వు వేళ్ళు ఇక్కడ నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పగా ఒకసారి సర్ ని కౌగిలించుకొని బయటకు వస్తుండగా మా వెనకాలే ఒక పోలీస్ వచ్చి జీప్ ఎక్కి ఎక్కడికి వదలాలి అని అడుగగా ఇద్దరు ఎక్కి వాహనం వదిలిన చోటికి వెల్లసాగాము.

మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!