పనిమనిషి 3

By | August 2, 2020
0

telugu sex stories పనిమనిషి 3 పద్మిని లోతుల్లో కార్చేసుకుని స్నానానికి వెళ్ళి వచ్చాడు.
వచ్చేటప్పటికి టిఫిన్ రెడీ చేసి టేబల్ మీద పెట్టింది అలివేలు.
పట్టాభి:  “చట్నీ చెయ్యొచ్చు కదే….?!”

అలివేలు: “రోకటి పోటుకి రోలు బీటలు వారింది…ఇంకేం చెయ్యమంటారు”

పద్మిని: ఇంకో రోలు తీసుకోస్తా గదా అమ్మగారు. మీరు ప్రశాంతంగా ఉండండి వారం లోపు ఇంకో రోలు ఉంటుంది మన ఇంట్లో…….

అలివేలు: నోరు ముయ్యవే….అన్నీ ఎక్కసెక్కాలే నీకు
వేడి వేడిగా గారెలు బాగుంటాయి., తమరు కష్టపడిపోతున్నారని కోడి కూర చేసింది పద్మిని., వాటితో కలిపి గారెలు లాగించేయ్యండి.
పట్టాభి: చిల్లు గారేలా…..?!

అలివేలు:  “అబ్బా మళ్ళీ మొదలు పెట్టారా?….సిగ్గులేకపోతే

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *