శ్రీమతి రంకు అనుభవాలు 24

By | August 1, 2020
0

telugu sex stories శ్రీమతి రంకు అనుభవాలు 24 లోపల దివ్య ఆంటీ వేసుకున్న ప్యాంటీ కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుండటంతో బోర్లించిన బిందెల్లా ఉన్న దివ్య ఆంటీ పిర్రలను చూసి హరి తన మడ్డని నలుపుకుంటూ మళ్ళీ ఆమె నడుము రెండు వైపులా చేతులను వేసి,  “దివ్య ఆంటీా, .నైటీ తీసెయ్, ” అంటూ ఆమె ఏం చెబుతుందో వినకుండాలే తన చేతులను నడుము మీద నుండి పైకి జరిపి భుజాల కిందగా చేతులను పోనిచ్చి బలిసిన దివ్య ఆంటీ సళ్ళను పక్కగా నిమురుతున్నాడు.

“ప్లీజ్, హరి, .ఏం చేస్తున్నావు, .వదిలేయ్, .ప్లీజ్” మొహమాటంగా అన్నది దివ్య ఆంటీ.

“నేను ఏమి చెయ్యడం లేదు దివ్య ఆంటీా…నీకు ఇష్టం లేకపోతే వదిలేస్తాను, ” అంటూ తన చేతులును ఇంకొంచెం ముందుకు పోనిచ్చి దివ్య ఆంటీ రెండు సళ్ళ మీద హరి తన రెండు చేతులను వేసి తన బలమంతా ఉపయోగించి గట్టిగా పిసికాడు.

హరి తన సళ్ళను అంత గట్టిగా పిసికె సరికి దివ్య ఆంటీ గట్టిగా మూలుగుతూ తన చేతులను గోడకు ఆనించి తన ఒంటిని విల్లులా వెనక్కు వంచి తన తలను హరి భుజం మీద ఉంచి కళ్ళు మూసుకున్నది.

దివ్య ఆంటీ కూడా ఏమీ అడ్డు చెప్పకపోయే సరికి హరి ఇంకా ఆనందంగా నైటీ మీద బంగినపల్లి మామిడి పళ్ళలాంటి ఆమె సళ్లను గట్టిగా పిసుకుతూ ఆమె మెడ ఒంపులో ముద్దులు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *