శ్రీమతి రంకు అనుభవాలు 55

By | October 17, 2020
0

telugu sex stories శ్రీమతి రంకు అనుభవాలు 55 ఇక ఆలస్యం చేయకుండా నేను, ఒక చన్ను నోటితో, ఒకటి చేతితో విజృంభించాను. కుడి చనుమొన, పంటితో లాగుతు, మొన చుట్టూ ఉన్న నళ్ళటి వలయాన్ని నాలుకుతో తడుపుతూ, ఇంకొక సన్ను పిసికుతున్న చేతిని కొంచం క్రిందకు జార్చి, తన నాభిని పలకరించి, పంటితో ముచ్చికను కొరుకుతూ, బొడ్డు క్రింద ఉన్న చీర కుచ్చిళ్ళు లాగేశాను.తను కాంక్షతో నా తలను తన చనుకట్టుకు నొక్కిపెట్టింది. మళ్ళీ. ఫోన్ రింగ్. “ఛా. “(తను చిన్నగా విసుక్కుంటూ, నా నుండి తొలగపోయింది)
నేను ఇవేమి పట్టించుకోకుండా తన నడుమును గట్టిగా పట్టుకుని తన కుచాగ్రాన్ని, ముని పంటింతో కొరుకుతూ, లాగుతూ, పీల్చుతూ, కసెక్కిపోతున్నాను.
“అబ్భా. ఉండు హరీ.ఫోన్లో ఎవరో చూసి వస్తా.”
” మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్.వెళ్ళవే వెళ్ళూ. “( మొహం ఒకలా పెట్టి అన్నాను)
(తను ముద్దుగా) ” నా బుజ్జి కదా!! రెండు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తాను. సరేనా.”(తను చీర తీసుకోడానికి ప్రయత్నించింది. నేను దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవడంతో, ఇక వదలనని,

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *