Tag Archives: శోభనం

శోభనం

telugu sex stories శోభనం ఆఫీసు నుండి అలసటగా వచ్చి కుర్చీలో వాలాడు రాంపండు. ”ఏరా రాంపండూ! ఇవాళయినా ఇల్లు దొరికిందా లేదా?” బామ్మగారు కాఫీ గ్లాసు అందిస్తూ అంది.