తల్లి బాధ 7

By | October 15, 2020
0

telugu sex stories తల్లి బాధ 7 ఫోన్ పెట్టేసి బాత్రూం కి వెళ్ళిపోయాను… స్సింక్ దగ్గర నా రెండు చేతులు అనుకుని.. అద్దం లో చూస్తుకుంటూంట్టే … నా ప్రతిబింబం ఎదో మార్పు కనిపిస్తుంది… నా కళ్ళలోకి నినె సూటిగా చూసుకుంటూ …. చి !  అసలు ఏంటి ఇది..   ఎప్పుడో  ఒక ఇంటర్నెట్ పోర్న్ సైట్లో బ్రౌజ్  చేస్తుంటే  చూసాను.. ఇన్సెస్ట్ అని…  అస్సలు అలాటి వర్డ్ ఎందుకు ఉందొ అని డౌట్ వచ్చింది… కానీ….. ఇప్పుడు… మా ఇంట్లో!  ఆది కూడా నాతో..   నా  కొడుకు.. చి చి…. నినే నా వీడిని కన్నది… ఇంతా చండాలం పశువు ల…. మృగం లా
గా తయారవుతాడు అనుకోలేదు… నా పెంపక్కం లో లోపమా !? ఎపుడు అమ్మ !! అమ్మ !! అన్నటు నా వెనక తిరిగే కొడుకు….. ఇంత కాలం వాడిని ,వాడిలో  క్రూర మృగం ఉంది అని కనిపెట్టలేకపోయానా…  ఇటువంటి రాక్షసుడినా ఇంట్లో పెట్టుకుని.. లాలించి పాలిచ్చి ప్రేమతో పెంచుకుంది..  నా కన్నీటి దార… నా బుగ్గలు తడిపేస్తూ… నా గెడ్డం నుంచి చుక్కలు గా పడుతుంటే … నన్ను  చుస్తే , నాకే ఇంకా ఇంకా ఏడుపొచ్చేస్తున్నది. ఇంకా ఇలా ఉండలేకపోయాను… త్వోరగా బ్రష్ చేసుకుని..  ఫ్రెష్ అయి,,  మాచింగ్ కూడా చూసుకోలేదు.  వైట్  జాకెట్,,, బ్లూ చుక్కల సారీ కట్టుకున్నాను… మేడలో సూత్రాలు వేసుకుని… బయటికి 

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *